Utbildningar, YKB – Yrkeskompetensbevis

Delkurs 3: Lagar och regler

Vad ÄR YKB?
Massa frågor om YKB – Yrkesförarkompetens

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.

Syftet med delkursen är att deltagaren ska känna till reglerna i Sverige och internationellt för kör- och vilotider samt arbetstider. De ska också känna till aktuella regler för yrkesförarkompetens och arbetsmiljö.
Kursen utgår från det obligatoriska målet 2.1 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Kommande kurser

Delkurs 3: Lagar och regler

Inga kommande kurser för denna utbildning just nu!