Säkerhetsrådgivare 2018-10-11T19:19:41+01:00

Säkerhetsrådgivare

Företag som är involverade i transporter av farligt gods ska utse en säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren ska vara företagsledningen behjälplig med att skapa rutiner och och system för hur företagets farligt gods policy ska utformas och bedrivas.

BJ Utbildning och Säkerhetsrådgivning erbjuder att på konsultbasis åta sig företagens säkerhetsrådgivning

I uppdraget ingår
– analys av farligt godsverksamheten
– framtagning av rutiner
– genomföra utbildningar

För att diskutera rådgivning på konsultbasis ta kontakt på:

  • mobil 0706-187090 Björn Karlsson Pohly

eller klicka här för att skicka e-post